Pro členy

Platba příspěvků

1.500,- Kč / 1 pololetí ... Přípravka a Kominíčci
(500,- Kč = příspěvky souboru, 1.000,- Kč = kurzovné)
rodinná sleva: 1.500,- Kč za 1. člena a 1.000,- Kč za každého dalšího z rodiny

2.000 ,- Kč / 1 pololetí ... Ševci, Formani
(500,- Kč = příspěvky souboru, 1.500,- Kč = kurzovné)
rodinná sleva: 2.000,- Kč za 1. člena a 1.500,- Kč za každého dalšího z rodiny

2.000, - Kč / 1 pololetí ... Mlynáři nezletilí   a   1.500 ,- Kč / 1 pololetí ... Mlynáři 18+
(500,- Kč = příspěvky souboru, zbytek tvoří kurzovné)
rodinná sleva: 2.000/1.500,- Kč za 1. člena a o 500,- Kč méně za každého dalšího z rodiny

500 ,- Kč / 1 pololetí ... Muzička a neaktivní členové*
(500,- Kč = příspěvky souboru)
Tanečníci hrající v Muzičce platí pouze příspěvky své taneční skupiny.

*Neaktivní členové jsou ti, kteří ze zdravotních či jiných důvodů přerušili docházku na zkouškách, ale chtějí si ponechat kroj a další výhody členství v Lučince.

Číslo bankovního účtu:  567984258/2010

"Zpráva pro příjemce": jméno - důvod platby (např.: Jan Novák - příspěvky 1. pololetí)